Maltepe Ünive...

Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nden Haksız Yere İşten Attığınız 98 İşçiyi İşe Geri Alın!

0

https://www.change.org/p/maltepe-%C3%BCniversitesi-hastanesi-haks%C4%B1z-yere-i%C5%9Ften-att%C4%B1%C4%9F%C4%B1-i%C5%9F%C3%A7ileri-i%C5%9Fe-geri-als%C4%B1n

Çalışanlarına kötü müamelede bulunan bir hastane hastalarına nasıl davranır? 

Maltepe Üniversitesi Hastanesi işçileri: İnsanız biz, insanca yaşayacak koşullar istiyoruz

6 Aralık 2014’te sabah saatlerinde vardiya teslimi sırasında, gece vardiyasından çıkmakta olan ve gündüz vardiyasına başlamak üzere hastanede bulunan 94 işçiye hastane yönetimi tarafından işlerine son verildiği bildirildi. Hastane yönetimi işçilere gerekçe olarak, “işin sonlanmasını” gösterdi. Oysa, destek hizmetleri taşeron bir şirkete devrediliyordu. İşçilerin aniden işten çıkarılmasının altında yatan esas nedense, taşeron şirketin halihazırda kadrolu olan işçileri sendikalı oldukları için çalıştırmak istememesiydi.

İşyerlerinde çalışma koşullarının giderek ağırlaşması üzerine DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası’na üye olan işçiler, çalışma saatlerinin kısaltılmasını ve yaptıkları iş kalemlerinin azaltılmasını ve ücretlerinin arttırılmasını istedi. Aralarında 18-20 yıllık işçiler ile engelli işçilerinde bulunduğu Dev Sağlık-İş üyeleri, sendikaya üye olduklarının ikinci ayında işten atıldı. Bu işten çıkarmalar, son yıllarda özel bir hastanedeki en büyük çaplı işçi kıyımı olma niteliğini taşıyor

98 işçi 8 Aralık’ta hastane bahçesine çadır kurarak direnişe başladı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler haklarını aramakta kararlılar. Yılbaşını dahi “Direniş Sarayı” adını verdikleri çadırlarında kutladılar. İşe alınmayı ve insanca koşullarda yaşamayı bekliyorlar.

Çalışanlarına böyle muamele yapan bir hastaneye ister misiniz? Maltepe Üniversitesi Hastanesi’ni kınıyoruz ve bir an önce 98 işçiyi işe geri almasını ve insani koşullarda, sendikalı olarak çalıştırmasını istiyoruz.

Böyle bir hastanenin müşterisi olmak istemeyiz. Gittiğiniz hastanenin çalışanlarının uzun saatler mesai yapmış olduklarını ve kötü koşullarda çalıştıklarını düşünün. Bu bize nasıl yansır? Şimdi bir de işten atıldılar ve yerlerine deneyimsiz çalışanlar getirildi. Maltepe Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına ne kadar değer veriyorsa hastalarına da o kadar değer veriyordur.

Hak mücadelesinde onlara destek olmak için bu kampayaya sen de imza at.

Sağlığını emanet ettiğin insanların insanca yaşayabilmesi için bu kampayaya sen de imza at.

Yorumlar